ONLINE
PORADY ONLINE, OBSŁUGA PRAWNA ONLINE

Sprawa opisana w wyroku cytowanym poniżej dotyczy powództwa o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego w okresie pobytu w sanatorium. W czasie zajęć w basenie doszło do uszkodzenia (rozerwania) błony bębenkowej w jednym uchu u powódki. Sprawa zakończyła się ostatecznie zawarciem ugody uwzględniającej roszczenia powódki. Szczegóły w wyroku poniżej.
Copyright 2017 @ Andrzej Gozdowski