ONLINE
PORADY ONLINE, OBSŁUGA PRAWNA ONLINE
Kancelaria prowadzi w pełnym zakresie obsługę zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych (spółki prawa cywilnego, spółki prawa handlowego, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe itd.). Pomagamy również przy prowadzeniu niektórych spraw na terenie Niemiec, na przykład przy uzyskiwaniu zasiłków rodzinnych – Kindergeld.
Aktualnie w kancelarii zatrudnione są 3 osoby. Osoby zatrudnione w kancelarii (pracownicy obsługi biurowej lub aplikanci) są na równi z prowadzącym ją adwokatem zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich spraw przekazywanych im przez klientów.
Szczegółowe informacje na temat zakresu działania oraz obsługi klientów znajdą Państwo w ofercie kancelarii.
Copyright 2017 @ Andrzej Gozdowski